Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Państwo w Państwie

Czy nie czas na zmiany? Czas obarczyć urzędników za ich błędy !!

Nożyczki dla Diakuna i Komitet Monitorujący.

 

 

Z wydatków gminy Police.

 

Wykonanie 120szt. Ozdobnych pozłacanych nożyczek ze stali hartowanej.  

Cena 5.563.04

 

Przecinanie wstęg przez Burmistrza musi mieć odpowiednią oprawę

 

Organizacja poczęstunku w związku z organizacją cyklu wizyt Komitetu Monitorującego w hotelu Dobosz  Koszt 7.000zł.

 

 

Co to jest Komitet Monitorujący? 

 

Komitet Monitorujący - komitet powoływany przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym (krajowym lub regionalnym) w drodze zarządzenia lub uchwały działający jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla IZ.

Bazując na obiektywnych oraz wiarygodnych wskaźnikach i danych zapewnienia on właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie oraz ewaluację programów operacyjnych. Działanie komitetu monitorującego przejawia się przygotowywaniem różnego rodzaju rekomendacji obejmujących swoim zakresem zmiany kierunków i dostosowania w metodach wdrażania funduszy strukturalnych. Jest on więc jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, którego celem jest prawidłowe i wydajne wprowadzanie programów finansowych poprzez:

  • zapobieganie jednostronnym, subiektywnym ocenom
  • wypracowywanie obiektywnych kryteriów i sposobu oceny programu
  • nadzorowanie postępów w osiąganiu założonych celów i rezultatów wdrażania programu
  • podejmowanie decyzji o zmianach kierunków realizacji programu

 

Po takich poczęstunkach, kontrole zapewne przebiegają sprawniej.

 

...reszty wydatków nie komentuje.

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik