Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Drugie dno zmiany przeznaczenia terenu...

Zgodnie z uzyskanymi informacjami z urzędu gminy, wszystkie wnioski i uwagi właścicieli działek z obrębu 5 w Trzebieży oznaczone symbolami 14/20 i 14/21 do projektu zmian studium, nie zostały uwzględnione. Zgodnie jednak z dokumentacją, teren oznaczony symbolem 14/20 uzyskał akceptację i zmieniono go z UP (usługi-przemysł) na MN (zabudowa mieszkaniowa) w zwiazku z tym złożyłem kolejne zapytanie do urzędu gminy:

Wniosek z tego taki że zmianę przeznaczenia dokonano dużo wcześniej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. 

W tym momencie można by sobie zadać pytanie. Dlaczego żaden z radnych nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie: Czy w momencie głosowania nad odrzuceniem uwag pakietu numer 14, był świadom dokonanych zmian?

Jaki miały cel kłamliwe i mało zrozumiałe wyjaśnienia na interepelację radnego Sobczyka? 

Wrócmy jednak do zapytania radnego. Faktem jest że zapytanie było mało precyzyje ale na podstawie przedstawionych wniosków i uwag, oraz okresu 5 lat wymiany dokumentów, urząd nie powinien mieć problemów z określeniem o jakie działki chodzi.

Odpowiedź Burmistrza Diakuna.

Odpowiedz Z-cy Macieja Greinerta

Ale skoro to już zostało ustalone przed sesją Rady Miejskiej, po co ten komiks?

Odpowiedź inspektoratu Sanitarnego.

Uzgodnienie sanitarne dotyczy jedynie  działki 864. Na jakiej podstawie dokonano więc rozbudowy o działkę 148/2 ?

I można by tak bez końca. Pania Ania powiedziała, radni bez zastrzeżeń uchwalili ....i to jest tylko jeden element pracy urzędu gminy. Radnych, Twoich przedstwicieli w zarządzaniu majątkiem gminy.

To radni podnoszą uposażenie Burmistrzów do kwot o jakich Wam się nie śniło. To Radni pozwalaja Burmistrzowi wydawać setki tysięcy złotych na " Wycieczki" zwane ...delegacją. To Radni pozwalają wypłacać  "niezależnym" mediom dziesiątki tysiecy za propagandę sukcesów Diakuna. To radni podnosza Wam opłaty za "usługi gminne" To Radni są " bezradni" wobec problemów np. Jasienicy !!! i śmieciowymch problemach mieszkańców. Ale jest ktoś kto dba, byś nie miał racji...To ci wymienieni poniżej płacą Radcy Prawnemu każdego roku ponad 300 tyś. aby dbał o " interes wspólnoty"

Burmisztrz Diakun płaci radcy prawnemu ponad 300tys. rocznie by mieć pewność że działania jego pozostaną bezkarne. Jakie TY masz szanse w dochodzeniu prawdy??

Królestwo Gryflandia...musi pójść w zapomnienie.

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik