Polityka publiczna nowe spojrzenie
Polityka publiczna                                                                              nowe spojrzenie

Załącznik do Uchwały XLV/345/01  - Mapa obszaru objetego planem

Mapa Trzebieży. Numerem 14 oznaczono działki w obrębie 5 przeznaczone pod usługi i przemysł.

32 ZC a obecnie 50 ZC teren cmentarza

33 WZ teren ujęcia wody pitnej - Trzebież

GPZ Stacja transformatorowa z czerwoną linią zailania 110kV

Czy wobec tego logiczna i zgodna z prawem jest rozbudowa cmentarza w kierunku ujęcia wody?

Mapka sytuacyjna rejonu cmentarza w Trzebieży. Kolor różowy - teren planowanej rozbudowy cmentarza. Gdyby wyznaczyć obligatoryjną strefę ochrony sanitarnej, to strefa ta nałoży się na strefy ochronne ujęć wody ! Więc zgodnie z przepisami na które powołują się organy, rozbudowa cmentarza jest nielegalna ze względu na odległość mniejszą niż 500m od ujęcia wody.

 

RZ, RP teren strefy ochronnej - pośredniej ujęcia wody. 

 

Lokalizacja i wielkość działek wyklucza jakiekolwiek zagrożenia i ograniczenia zabudowy wynikających z prawa polskiego. Jak to się ma do aktualnego zapisu w Planach zagospodarowania dla tego terenu: ustalenia funkcyjne –

3.1 Działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna.

3.2 Dopuszcza się mieszkania funkcyjne dla obsługi funkcji 3.1

 

             W warunkach polskich oznacza to iż można wybudować willę z rozległym biurem. Przykładem może być budynek mieszkalny przy starym nasypie kolejowym w granicach omawianego obrębu nr. 5  Kto wydał pozwolenie na budowę? 

To też teren zalewowy ! Gdy spytałem o to w Starostwie, usłyszałem odpowiedz że " nikt jeszcze o tym fakcie nie doniósł"

Napisz do nas.

Każdy komentarz mile widziany pod warunkiem użycia imienia i nazwiska. Merytoryczne teksty będą  publikowane w dziale komentarzy.

Polityka publiczna

E-mail: szkutnik51@gmail.com

Print Print | Sitemap
Copyright - Szkutnik